Çift Maaş Alanlara Anayasa Mahkemesi ‘Olmaz’ Dedi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kurumlarda çalışan emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin, bu aylıklarının kesilmemesini öngören kuralı Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Yüksek Mahkeme’nin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararla, emekli veya yaşlılık aylığı alanların söz konusu vakıf veya derneklerde görev almaları durumunda aylıklarının kesilmemesi sağlanacaktı. Ancak AYM, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti ve bu kuralı iptal etti.

Ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın yapacağı ödemelerin mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kuralı da iptal etti. Kararda, mütevelli heyetinin ücret ve harcırahların tutarını belirleyebileceği ancak bu durumun kamu kaynaklarının etkin ve adaletli kullanımını güvence altına almadığı belirtildi.

Bu kararlar, ilgili vakıf veya derneklerde çalışan emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin maaşlarının düzenlenmesi ve bu kurumların harcama politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesiyle bağdaşmayan düzenlemelerin de iptal edilmesi, kamu kaynaklarının daha etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx